Kriptografi

Hazırlayanlar: H. Turgut Uyar

İletişim gizliliği eski çağlardan beri insanlığın çözmeye çalıştığı zorlu problemlerden biri olmuştur. Günümüzde bilişim teknolojilerinin inanılmaz miktarlarda veri topladıkları ve bu verilerin önemli bir kısmının hassas olduğu gözönüne alındığında bu verilerin gerek iletim sırasında gerekse depolandıkları yerde gizliliklerinin sağlanması büyük önem kazanmıştır. Gizliliğin yanısıra verilerin bozulmaması, gönderici ile alıcının karşılıklı birbirlerinin kimliklerinden emin olabilmeleri gibi uygulamalara yoğun gereksinim ortaya çıkmıştır.

Kriptografi bu sorunlara getirilen modern çözümlerin tümünün temelinde yatan teknikleri kapsar. Bilişim teknolojileri ile matematiğin en içiçe oldukları alanlardan biridir ve çok ilginç ve eğlenceli problemlere çözüm arar.

Bu atölyede katılımcılar programlamaya kısa bir giriş yaptıktan sonra kriptografinin geçmişten günümüze uygulanan yöntemlerini görecek ve kodlayacaklar.

Geçmiş atölyeler

Kriptografi

Kriptografi

H. Turgut Uyar, Gamze Akyol, Melis Kapotoğlu Koç

İstanbul —

Kriptografi

Kriptografi

H. Turgut Uyar, Gamze Akyol

Konya —