Kriptografi atölyesi planı

Süre

Atölye her biri yaklaşık 3 saat süren 4 oturum şeklinde planlanmıştır.

Kapsam

Oturumlar

 1. oturum:

  • Python'a giriş (2x45dk).
  • Kriptografiye giriş: Sezar şifresi (45dk).
 2. oturum:

  • Sezar şifresi örneğinde akış denetimi yapıları (3x45).
 3. oturum:

  • Modüler aritmetik, Vigenère şifresi (3x45dk).
 4. oturum:

  • Modern yöntemlerin yapıtaşları (75dk).
  • Açık anahtar kriptografisi, protokoller (75dk).

Kaynaklar

Notlar

 • Bu atölyede hem programlama hem de kriptografi öğrenildiği için katılımcılar için çok yorucu olabilir. Duruma göre hafifletilmesine yönelik yedek planlar hazırlamak iyi olur.

 • Kaynak olarak bir Jupyter not defteri verilmiş olmakla birlikte bu atölyede bu tip bir etkileşimli ortam kullanılması pek etkili olmayabilir çünkü yeni kod parçaları yazmaktan çok yazılan kodların geliştirilmesi şeklinde ilerlemektedir. Ayrıca adım adım gitme, değişken değerlerini inceleme gibi teknikler yardımcı olacaktır. Bu nedenle uygun bir geliştirme ortamı seçilmesi önerilir. Biz atölyemizde Thonny kullanıyoruz.