Önyüz Geliştirme atölyesi planı

Süre

Atölye her biri yaklaşık 3 saat süren 4 oturum şeklinde planlanmıştır.

Kapsam

Atölyede katılımcılar metin içeriği ve görsel malzemeleri önceden hazırlanmış bir siteyi adım adım oluştururlar. Bizim örneğimizde hayvanlar üzerine bir site üzerinde çalışılıyor.

Sitede 3 çeşit sayfa bulunur:

 • Ayrıntı sayfası: Her katılımcı için farklıdır. Bizim örneğimizde her katılımcı ayrı bir hayvanın sayfasını hazırlar (örnek tasarım).

 • Özet sayfası: Herkes için ortaktır. Ayrıntı sayfalarına bağlantıları sağlar. Bir giriş sayfası olarak düzenlenebilir (örnek tasarım).

 • Etkileşimli sayfa: Kullanıcıdan bilgi alınan formlar içerir (örnek tasarım). Arkayüz atölyesine bağlantı amacıyla planlanmıştır. Bizim örneğimizde hayvanlar üzerine bir "bilgi oyunu" olarak düşünülmüştür.

Oturumlar

 1. oturum:

  • Oluşturulacak sitenin tanıtımı ve tasarımının açıklanması (10dk).
  • Ayrıntı sayfasının HTML kodlaması (3x45dk).
 2. oturum:

  • Genel tasarım ilkelerinin açıklanması (ders formatında, 45dk).
  • Ayrıntı sayfasının CSS kodlaması (2x45dk). Bu kısımda HTML kodunda değişiklik gerekmeyen düzenlemeler yapılır.
 3. oturum:

  • Ayrıntı sayfasının CSS kodlamasına devam (2x45dk). Bu kısımda HTML kodunda da değişiklik gerektiren (div, class gibi) düzenlemeler yapılır.
  • Ayrıntı sayfasının bir CSS anaçatısına göre düzenlenmesi (45dk) Bu konuda eğitmenler uygun gördükleri projeyi seçebilir (örneğin Bootstrap); biz atölyemizde daha anlaşılır olduğu düşüncesiyle Bulma kullanıyoruz.
 4. oturum:

  • Özet sayfasının oluşturulması (2x45dk).
  • Etkileşimli sayfanın oluşturulması (45dk).

Kaynaklar

Notlar

 • Örnek siteyle ilgili içeriklerin düz metin dosyaları olarak hazırlanması ve aynı şekilde görsellerin uygun şekilde hazır bulunması zamanı etkin kullanmak açısından çok önemli. Bunların İnternet üzerinden erişilebilir olması katılımcıların metinleri ve özellikle link adreslerini elle yazmalarının çıkardığı zorlukların önüne geçiyor.

 • Bu atölye için özel bir yazılım gerekmiyor. Bir metin düzenleyici ve bir tarayıcı ile yapılabilir. Ancak metin düzenleyicinin HTML ve CSS için yardımcı olması (renklendirme, girintileme gibi) çok yararlı oluyor.

 • Biz atölyemizde PythonAnywhere sitesini kullandık. Böylece hem sitenin HTML düzenleyicisinden yararlanabildik, hem de hazırlanan sayfalar doğrudan İnternet üzerinden erişilebilir oldu. Ayrıca sitede öğrenci-öğretmen hesapları ayarları yapılırsa katılımcılara örnek dosyaların dağıtılması ve ayrıntı sayfalarının bütün katılımcılara paylaştırılması çok daha kolay oluyor.

 • İçerik kısmında en çok zorlanılan konu HTML kodlarındaki hiyerarşi oluyor. İlk oturumlardan itibaren HTML elemanlarının düzgün bir hiyerarşiye sokulmasına vurgu yapmak ve katılımcıların yaptıklarını kontrol etmek gerek. Bu yapılmazsa tarayıcı sorunlu da olsa HTML kodunu bir şekilde gösteriyor ama CSS kurallarını uygulamaya gelince ortalık karışıyor. Bu konuda HTML düzenleyicinin "kod katlama" özelliğini kullanmak yararlı (bir eleman düzgün kapatılıp açılamıyorsa sorun vardır).

 • Kullanılan CSS anaçatısının temalarını kullanarak sayfaların görüntüsünü tamamıyla değiştirmeyi göstermek ilgi çekici.

 • Yukarıda belirtilen sürelere uymak mümkün olmayabilir. Bu durumda konu atlamak veya hızlanmak yerine işlenen konunun anlaşılmasına öncelik verip gidilebildiği kadar gitmek daha doğru olur.

 • Zaman olursa ya da katılımcılara ek proje olarak verilmek istenirse bütün ayrıntı sayfalarına bağlantı verecek bir derleme sayfası yaptırılabilir (örnek tasarım). Bu sayfa katılımcının kendi tasarımına göre değişik bileşenlerle gerçekleştirilebilir.